W 2015r. Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania:

Styczeń 2015:

 • Zakup szczoteczki elektrycznej, wibratora logopedycznego oraz gryzaków dla niepełnosprawnego dziecka.


 • Luty 2015:

 • Zakup artykułów żywnościowych oraz chemicznych dla samotnej, chorej matki 2 dzieci.


 • Marzec 2015:

 • Zakup artykułów żywnościowych, chemicznych oraz leków dla samotnej, chorej matki 2 dzieci oraz zbiórka ubrań.
 • Finansowanie posiłków w SP 16 dla dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową.
 • Zakup pieluch dla Trojaczków ze Szczecina.
 • Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.


 • Kwiecień 2015:

 • Wielkanoc dla podopiecznych Czereśniowego Domku (słodycze).
 • Finansowanie posiłków w SP 16 dla dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową.
 • Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.


 • Maj 2015:

 • Zakup pieluch dla Trojaczków ze Szczecina.
 • Zakup artykułów żywnościowych, chemicznych oraz leków dla samotnej, chorej matki 2 dzieci oraz zbiórka ubrań.
 • Finansowanie posiłków w SP 16 dla dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową.
 • Finansowanie leków, karmy oraz leczenia kotów – darowizna dla Fundacji VIVA.


 • Czerwiec 2015:

 • Organizacja oraz współfinansowanie imprezy integracyjnej „Wszyscy jesteśmy tacy sami” w ramach projektu „Razem łatwiej II – aktywizacja niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży z Gminy Sicienko .
 • Zakup artykułów żywnościowych, chemicznych oraz leków dla samotnej, chorej matki 2 dzieci oraz zbiórka ubrań.
 • Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
 • Finansowanie posiłków w SP 16 dla dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową.
 • Dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci z Czereśniowego Domku.


 • Lipiec 2015:

 • Zakup pieluch dla Trojaczków ze Szczecina.
 • Finansowanie leków, karmy oraz leczenia kotów – darowizna dla Fundacji VIVA.


 • Sierpień 2015:

 • Sfinansowanie dla podopiecznych Czereśniowego Domku wyjazdu na basen Laguna oraz wyjścia do kina.


 • Wrzesień 2015:

 • Przekazanie artykułów szkolnych dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Czereśniowy Domek” w Szczecinie.
 • Zakup pieluch dla Trojaczków ze Szczecina.
 • Współpraca z Fundacją VIVA – opieka nad niewidomą kotką, finansowanie leczenia, znalezienie dla niej nowego domu.
 • Finansowanie posiłków w SP 16 dla dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową.


 • Październik 2015:

 • Finansowanie posiłków w SP 16 dla dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową.
 • Organizacja oraz w współfinansowanie wyjazdu dla niepełnosprawnych dzieci z Gminy Sicienko do kina – Cinema City oraz poczęstunek w McDonald’s w ramach projektu „Razem łatwiej II– aktywizacja niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży z Gminy Sicienko.
 • Współpraca z Fundacją VIVA – opieka nad niewidomą kotką, finansowanie leczenia, znalezienie dla niej nowego domu.


 • Listopad 2015:

 • Zakup artykułów żywnościowych, zbiórka odzieży oraz artykułów szkolnych dla wielodzietnej rodziny ze Szczecina.
 • Zakup pieluch dla Trojaczków ze Szczecina.
 • Finansowanie posiłków w SP 16 dla dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową.
 • Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.


 • Grudzień 2015:

 • Organizacja zbiórki odzieży dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Czereśniowy Domek” w Szczecinie.
 • Zakup pieluch oraz mleka dla rodziców trojaczków ze Szczecina.
 • Zorganizowanie Mikołajek dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Czereśniowy Domek” w Szczecinie – słodycze oraz napoje.
 • Organizacja oraz w współfinansowanie imprezy integracyjnej dla dzieci z Gminy Sicienko „Wizyta Mikołaja” - ramach projektu „Razem łatwiej II – aktywizacja niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży z Gminy Sicienko.
 • Zakup czapek, szalików, skarpet oraz słodyczy dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie.
 • Finansowanie posiłków w SP 16 dla dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową.
 • Zakup słodyczy dla dzieci z SP 16 z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową – w ramach Mikołajek.
 • Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
 • Zakup artykułów żywnościowych dla wielodzietnej rodziny ze Szczecina.
 • Sfinansowanie wakacji świątecznych dla podopiecznych Czereśniowego Domku.